Nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw

9 września rusza nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa" realizują Program Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, który skierowany jest do grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie lokalnych działań, realizowanych na terenie Dolnego Śląska dla i przez jego mieszkańców.

  • Dofinansowanie działań: maksymalna kwota na projekt 5000 zł.
  • Co wspieramy: działania, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności i powinny być realizowane na terenie Dolnego Śląska.
  • Tematyka działań:  zaplanujcie i zrealizujcie taki rodzaj działań, który spotka się   ze społecznym zainteresowaniem, a jednocześnie jest dla Was ciekawy i inspirujący.
  • Przykładowe rodzaje działań: pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe, działania dla młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, itp.

Więcej informacji: www.maleinicjatywy.pl Termin naboru: 9 - 22 września 2019 r.