"NIE TYLKO BIATHLON - ROZWIJAMY POTECJAŁ"

Minął już pierwszy miesiąc nauki i doskonalenia pływania dzieci z  naszego klubu na kamiennogórskim basenie. Zajęcia cieszą się ogromną popularnością a nauka szczególnie w młodszej grupie odbywa się poprzez zabawę.  Dzieci mają zapewnionego instruktora i transport na basen.

 Projekt został sfinansowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu w ramach grantów ze środków Programu LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                                              1570435176_logotypy.jpg                                                              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 -  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt realizowany przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski "Pod Stróżą" w Lubawce, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.