Nowe oświetlenie na ul. Cmentarnej i ul. Karkonoskiej w Lubawce

W Lubawce na ul. Cmentarnej i częściowo na ul. Karkonoskiej wykonano nowe oświetlenie uliczne. Zakres prac obejmował demontaż starej napowietrznej linii energetycznej, drewnianych słupów oraz opraw sodowych. W tym miejscu powstała zupełnie nowa linia kablowa z nowymi słupami i oprawami typu LED. Koszt zadania wyniósł  97 tys. złotych.

Oświetlenie na ww. ulicach w połączeniu z wcześniej wykonanym oświetleniem przy ul. Krótkiej, ul. Jagiellońskiej i ul. Wiejskiej stanowi rejon  najnowszego i energooszczędnego oświetlenia w mieście.