Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany pieców węglowych na rok 2020

Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany pieców węglowych na rok 2020

Zadanie Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka- etap 3, w ramach realizacji programu priorytetowego pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego.

 

Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza termin naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zrealizowanej wymiany pieców węglowych oraz montażu nowych ekologicznych źródeł ciepła.

Wnioski można składać w terminie od 9 stycznia 2020 r. do dnia 10 lutego 2020 roku.

Na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców, którzy zrealizowali wymianę systemu ogrzewania i spełniają wymogi formalne ubiegania się o dotację, Gmina Lubawka będzie ubiegała się o środki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w programie priorytetowym pn.: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego- Edycja II" .

Dofinansowanie przeznaczone będzie na częściowe pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania służącego ochronie powietrza, związanego z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasę, na przyjazne środowisku źródła ciepła:

 1. kotły gazowe;
 2. kotły na olej lekki opałowy;
 3. piece zasilane prądem elektrycznym;
 4. kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami (co najmniej dla 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) ;
 5. włączenie do sieci cieplnych;
 6. OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe -służące zasileniu źródła.

 

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Gminy Lubawka, w maksymalnej wysokości do:

 1. dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;
 2. dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - 7.000,00 zł;
 3. w przypadku kotłowni zasilającejw ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań -jako iloczyn tej liczby i kwoty - 4.000,00 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów zgodnie z założeniami WFOŚiGW rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017 roku, a kończy wraz z końcem realizacji programu.

Dotacja przysługuje na zadania obejmujące zmianę systemu ogrzewania na przyjazne środowisku źródła ciepła w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym zlokalizowanych na terenie Gminy Lubawka dla:

 1. osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, które nie kwalifikują się do programu czyste powietrze i które są: właścicielem, współwłaścicielami lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym;
 2. wspólnoty mieszkaniowej, której członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni;
 3. najemcy lokalu komunalnego.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostały określone w:

 1. Uchwale Nr X/284/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego;
 2. Uchwale Nr IV/38/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/284/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego;

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski, w wyżej wskazanym terminie należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 1) Urzędu Miasta Lubawka,  Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.

W przypadku pytań lub wątpliwości, informacji udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi pod numerem telefonu 516-317-090 lub osobiście w pokoju nr 5 (parter).

Dokumenty do pobrania:

 1. zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej :

Uchwała Nr X/284/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego;

Uchwała Nr IV/38/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawieUchwały Nr X/284/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego;

 1. Dokumentacja wniosku o udzielenie dotacji