ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARTOWYCH W GMINIE LUBAWKA

Gmina Lubawka organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych,

 tzw. wystawkę. 

Zbierane są wyłącznie:

  • Meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna,
  • Wykładziny, dywany.

Nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, chemikalia, zużyte opony), które należy dostarczyć

 bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Lubawce przy ul. Zielonej 30.

Odbiór odpadów będzie prowadzony w dniu 22 lutego 2020  roku (sobota) od  godziny 6:00  do 14:00.

Odpady należy złożyć do kontenera ustawionego w wyznaczonych miejscach  umożliwiając  ich sprawny załadunek.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Na co dzień tego typu odpady można bezpłatnie przekazywać do PSZOK w Lubawce przy ulicy Zielonej 30.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

22 lutego 2020

Lubawka

Dla ulic:  Kamiennogórska, Dworcowa, Sienkiewicza, Drzymały, Lipowa, Zielona

Kontener ustawiony przy Ul. Dworcowej? Parking przy Ośrodku Pomocy Społecznej

 

Chełmsko Śl.

 

 

Dla ulic: Lubawska, Matejki, Pocztowa, Rynek, Błażejowska, Strzelecka

Kontener ustawiony będzie przy skwerze ul. Lubawskiej

 

Miszkowice

 

 

 

Kontener ustawiony będzie koło przystanku PKS przy cmentarzu

 

Burmistrz Miasta Lubawka  /-/ Ewa Kocemba