Stan epidemii w Polsce - co to oznacza?

Od 14 do 20 marca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego.
Od 20 marca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązuje w Polsce stan epidemii.

Stan epidemii w Polsce - co to oznacza?
Stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.
Dzięki temu daje władzom nowe uprawnienia i pozwala na częściowe ograniczenie swobód, m.in.:
- wprowadzenie zakazu opuszczania określonych obszarów, nakazu przebywania w innych,
- zamykania instytucji i zakładów pracy,
- reglamentowania pewnych towarów,
- kierowanie do pracy w zwalczaniu epidemii,
- udostępnienie lokali, - przejmowanie pojazdów,
- poddania się obowiązkowi badań.