Pierwsza partia MASECZEK

Gmina Lubawka - Okolica, w której się zakochasz pozyskała pierwszą partię maseczek!
Przekazujemy maseczki pracownikom, funkcjonariuszom będącym w bezpośrednim kontakcie i świadczącym usługi, pomoc na rzecz społeczeństwa:
- Pogotowie Ratunkowe
- Policja
- Straż Graniczna
- Wojsko
- Ochotnicza Straż Pożarna
- Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Pracownicy Zakładu Gospodarki Miejskiej
- Pracownicy Urzędu Miasta w Lubawce.

Sukcesywnie będziemy poszerzać grupy osób którym przekażemy maseczki.
Warto dodać, że maseczki produkowane są przez firmę mającą swoją siedzibę na terenie naszej Gminy.