Koniec wyłączonego z kwarantanny ruchu przygranicznego

Koniec swobodnego przekraczania granicy przez osoby pracujące po jej drugiej stronie. Od piątku wchodzą w życie nowe regulacje. Osoby przekraczające polską granicę w drodze do pracy będą musiały przechodzić 14-dniową kwarantannę. O zmianach poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W rozporządzeniu jest zapis, że "osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym może otrzymać, na swój wniosek, od właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny". To dokument, który może uchronić pracownika przed zwolnieniem.

Każdy, kto do tej pory granicę przekraczał w drodze do pracy, po wjechaniu do Polski będzie musiał przejść kwarantannę.

Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP. Obostrzenia, które wejdą w życie o północy w piątek nie dotyczą transportu międzynarodowego. Kierowcy TIR-ów i autobusów nadal nie będą podlegać kwarantannie.