Komunikat dotyczący infolinii w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych

W Ministerstwie Klimatu od dnia 14 marca 2020 r. została uruchomiona infolinia na wypadek wystąpienia trudności w dostępie do usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Odpowiednie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

022 36 92 817

022 36 92 692

797 876 619