Jako 6 Gmina w Polsce otrzymaliśmy grant w projekcie #zdalnaszkoła+

1589785782_logo%20polska%20cyfrowa.png

Miło nam podzielić się z Państwem wiadomością, iż złożony wniosek o przyznanie grantu w projekcie #zdalnaszkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został pozytywnie oceniony, czyli spełnił wszystkie kryteria formalno-merytoryczne i jako szósta Gmina w Polsce otrzymaliśmy grant w wysokości 54 999,00 zł

Przypominamy:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"

zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej

1589786500_zdalna_szkola.jpg