Pomoc dla Rodziny Wójcików z Błażejowa poszkodowanej w wyniku pożaru

1590045506_2020.05.21%20-%20zbi%C3%B3rka

Burmistrz Miasta Lubawka, Radni, Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Błażejów, pracownicy Urzędu Miasta proszą o wsparcie finansowe dla Poszkodowanych. Wpłaty można dokonać na specjalny rachunek bankowy numer:

50 1600 1462 1837 1762 8000 0032

Nazwa odbiorcy: Gmina Lubawka

Tytuł przelewu: pomoc dla P. Wójcik

Z całego serca dziękujemy!

Prosimy o udostępnianie!

Wszyscy możemy pomóc!!!