Nagroda Burmistrza Miasta Lubawka "Złoty Orzeł" za rok szkolny 2019/2020 za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i osiągnięcia artystyczne

26 czerwca 2020 r. w ZS-P w Lubawce odbyła się podwójna uroczystość: Wręczenie Nagrody Burmistrza Miasta Lubawka "Złoty Orzeł" za rok szkolny 2019/2020 za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i osiągnięcia artystyczne oraz Jubileusz 30-lecia Samorządu Terytorialnego.

Nagroda Burmistrza Miasta Lubawka "Złoty Orzeł" 2020

Nagroda Burmistrza Miasta Lubawka "Złoty Orzeł" to nagroda przyznawana cyklicznie od 2006 roku w trzech dziedzinach: nauka, sport i osiągnięcia artystyczne dla uczniów szkół, dla których Gmina Lubawka jest organem prowadzącym.

W tym roku obchodzimy jubileuszową, XV edycję tej nagrody, edycja ta, jest również inna od poprzednich, ponieważ po reformie systemu oświaty nie mamy laureatów w dziedzinie nauki na poziomie gimnazjum.

Nominacje do Nagrody w kategorii nauka składają dyrektorzy szkół, w tej kategorii oceniana jest średnia ocen na świadectwie ze wszystkich przedmiotów, ocena z zachowania, promowane jest również osiągnięcie poziomu laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, dodatkowo doceniona jest aktywność w samorządzie uczniowskim i w życiu pozaszkolnym. 

Działacze i trenerzy klubów sportowych trenujący uczniów szkół Gminy Lubawka nominują sportowców do nagrody w kategorii osiągnięcia sportowe. W tej kategorii oceniane jest uczestnictwo w zawodach na poszczególnych poziomach od międzynarodowych do powiatowych, osiągnięte wyniki sportowe na zawodach, olimpiadach i konkursach sportowych.

Nominacje do Nagrody w kategorii osiągnięcia artystyczne składają działacze organizacji artystycznych funkcjonujących na terenie naszej Gminy. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia na zawodach, konkursach na szczeblach międzynarodowych i krajowych w dziedzinach artystycznych.

W tym roku Komisja przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta opierając się na określonym do tego celu Regulaminie wyłoniła 8 Laureatów.

W KATEGORII NAUKA:

Nagroda Burmistrza Miasta Lubawka "Złoty Orzeł" dla Oliwii Walczak za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020 - Szkoła Podstawowa w Miszkowicach, Klasa VIII

Nagroda Burmistrza Miasta Lubawka "Srebrny Orzeł" dla Oliwii Migacz za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020 - Szkoła Podstawowa im. Tkaczy Chełmskich przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chełmsku Śląskim, klasa IV a

Nagroda Burmistrza Miasta Lubawka "Brązowy Orzeł" dla Mateusza Dżumaka za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym  2019/2020 - Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Sybiru przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce, Klasa VII a

W KATEGORII OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

Nagroda Burmistrza Miasta Lubawka "Złoty Orzeł" dla Filipa Wójcika za wybitne osiągnięcia w sporcie w roku szkolnym 2019/2020 - Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Sybiru przy ZS-P w Lubawce, Klasa VII a

Nagroda Burmistrza Miasta Lubawka "Srebrny Orzeł" dla Nikoli Bieniek za wybitne osiągnięcia w sporcie w roku szkolnym 2019/2020 - Szkoła Podstawowa im. Tkaczy Chełmskich przy Zespole Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim, Klasa VII a

Nagroda Burmistrza Miasta Lubawka "Brązowy Orzeł" dla Majki Germata za wybitne osiągnięcia w sporcie w roku szkolnym 2019/2020 - Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Sybiru przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce, Klasa VIII a

W KATEGORII OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

Nagroda Burmistrza Miasta Lubawka "Złoty Orzeł" dla Katarzyny Włodarczyk za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2019/2020 - Szkoła Podstawowa w Miszkowicach, Klasa VII

Nagroda Burmistrza Miasta Lubawka "Srebrny Orzeł" dla Mileny Słowik za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2019/2020 - Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Sybiru przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce, Klasa V b

LAUREATOM I ICH RODZICOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Zdjęcia są dostępne na gminnym fanpage:

https://www.facebook.com/gminalubawka/photos/pcb.1221771221488874/1221763441489652/?type=3&theater

oraz powiatowa.info

http://powiatowa.info/wiadomosci/aktualnosci/25382-podwojna-uroczystosc