Weryfikacja adresów w związku z programem dostępu do szybkiego internetu na terenie Gminy Lubawka

Warunkiem, który umożliwia realizację infrastruktury dostępu do szybkiego Internetu jest obecność adresu w bazie Państwowego Rejestru Granic (dalej: PRG).

W związku z pismem Ministra Cyfryzacji z prośbą o zapewnienie bieżących aktualizacji danych w bazie PRG uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Lubawka przeprowadza weryfikację
w przedmiotowej sprawie, w związku z czym osoby, które mają wątpliwość czy ich budynek jest wpisany do ww. bazy mogą zgłaszać swoje nieruchomości do weryfikacji do dnia 31.07.2020 r. na adres mailowy duszynska.amelia@lubawka.eu lub w Urzędzie Miasta Lubawka w pokoju nr 6.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku wpisania adresu do bazy PRG nie będzie możliwe finansowanie budowy dostępu do szybkiego Internetu w ramach Funduszu Szerokopasmowego.

Pliki do pobrania