"Moja Mała Ojczyzna" - Edycja IV

Fundacja BKG ogłasza nabór wniosków na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Głównym celem jest  zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

  • Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
  • Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych,
  • Wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
  • Wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • Zakup Sprzętu związanego z prowadzonym Projektem,
  • Porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu,
  • Zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500,00 złotych brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu,
  • Koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto,
  • Koszt tablicy informacyjnej.

Jak to zrobić?

Złóż wniosek w generatorze na: dotacje.fundacjabgk.pl

Projekt powinien trwać od 1 do 6 miesięcy, czyli minimum 30 dni, maksimum 183 dni, przy czym powinien zakładać cykl działań (nie chodzi o jednorazową akcję).
W 4 edycji programu wygra do 30 najlepiej ocenionych projektów, które zostaną dofinansowane na kwotę 30 000,00 zł brutto.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: 
https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/?fbclid=IwAR1CtzFe-z9BrfLVFppqA1BXh8Lx2I-Mcyd_BaRqtgcDJkRcBw-vC7Y-BkY