Spotkanie udziałowców Spólki SANIKOM

Część z gmin aktualnie przystępuje do wyboru wykonawcy odbioru odpadów komunalnych na przyszły rok. Uczestnicy spotkania razem z Prezesem Spółki SANIKOM analizowali możliwość przekazania wykonywania usług własnej spółce komunalnej w trybie zamówienia "In-house".

Zebrani szefowie gmin zobowiązali Prezesa Edwarda Kaczora do wstępnego przygotowania założeń ekonomiczno- prawnych, które mogłyby zostać przedstawione na roboczym spotkaniu wszystkich współudziałowców.

                                       1602842057_121589644_185157809775702_758

                                       1602842070_121544177_185157816442368_589