Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2021.

Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2021.

Oferty należy składać do dnia 1 lutego 2021 r. do godz. 17.00

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania