Transport osób starszych oraz niepełnosprawnych w Gminie Lubawka w związku z szczepieniami przeciw Covid-19

Burmistrz Miasta Lubawka uprzejmie informuje o uruchomieniu specjalnego numeru telefonu kontaktowego dla mieszkańców Gminy Lubawka, dedykowanego osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Telefon ten został uruchomiony w dniu dzisiejszym tj. 13 stycznia 2021 r. w celu umożliwienia osobom z ograniczoną mobilnością, nawiązania kontaktu w sprawie zorganizowania transportu na szczepienie, w sytuacji gdy nie mają one możliwości pojawienia się w punkcie szczepień we własnym zakresie.

 Transport przeznaczony jest dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 516 319 439

Zgłoszeń osób do transportu należy dokonywać pod numerem telefonu: 516 319 439  oraz u sołtysów:

Błażejów  Ewa Mędrala. Kontakt:    609 104 519
Błażkowa Jan Paszkiet.   Kontakt: 572 353 731
Bukówka Renata Suszek. Kontakt: 516 324 816
Chełmsko Śląskie Bożena Kalabińska. Kontakt: 723 932 446
Jarkowice Andrzej Majcher. Kontakt: 601 700 192
Niedamirów Zdzisław Otręba. Kontakt: 516 323 916
Miszkowice Wiesław Król. Kontakt: 516 323 859
Okrzeszyn Rafał Sołdyński. Kontakt: 721 526 590
Opawa Piotr Król. Kontakt: 572 353 734
Paczyn Marcelina Ewa Osmolak Konatkt: 665 814 618
Paprotki Maria Mazur. Kontakt: 75 74 11 209
Stara Białka Joanna Górnik. Kontakt: 609 969 845
Szczepanów Radosław Arendarczyk. Kontakt: 516 325 393
Uniemyśl Zdzisław Sendyk. Kontakt: 75 74 22 895

oraz adresem e-mail: lubawka@lubawka.eu

Numer aktywny w godzinach:

poniedziałek  7:30-17:00

wtorek-czwartek  7:30-15:30

piątek  7:30-14:00