Zbiórka odpadów wielkogabartyowych

Gmina Lubawka organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych, tzw. wystawkę. 

Zbierane są wyłącznie: meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna, wykładziny, dywany.

Nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, chemikalia, zużyte opony), które należy dostarczyć  bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK w Lubawce przy ul. Zielonej 30.

Odbiór odpadów będzie prowadzony w dniu 13 lutego 2021  roku (sobota) od  godziny  6:00  do 14:00.

Odpady należy złożyć do kontenera ustawionego w wyznaczonych miejscach  umożliwiając  ich sprawny załadunek.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Na co dzień tego typu odpady można bezpłatnie przekazywać do PSZOK w Lubawce przy ulicy Zielonej 30.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

 13 lutego 2021

Lubawka

Kontener ustawiony przy ul. Nowa Kolonia- Lipowa - przy skrzyżowaniu ulic

Kontener ustawiony przy ul. Podgórze - przy skrzyżowaniu ulicy

Stara Białka

Kontener ustawiony będzie przy przystanku PKS obok świetlicy wiejskiej

 

Paprotki

 Kontener ustawiony będzie przy przystanku PKS

 

Paczyn

Kontener ustawiony będzie przy przystanku PKS

 

 

                                                                                                                                                         Burmistrz Miasta Lubawka

                                                                                                                                                                 /-/ Ewa Kocemba