Niepylak Apollo nie tylko w Kruczej Dolinie

Projekt Apollo 2020 jest wieloletnim przedsięwzięciem zakładającym szereg działań związanych z:

- odtworzeniem populacji motyla niepylaka apollo na obszarze polskich Sudetów i Karpat oraz Austriackich Alp,

- poprzez utworzenie nowych hodowli, stworzenie punktów steeping Stones będących elementem korytarzy migracji gatunku pomiędzy miejscami występowania,

- zwiększenie ochrony siedlisk, opracowanie wspólnej strategii ochrony gatunku, oraz podnoszenie świadomości i zaangażowania społecznego w ochronę niepylaka apollo,

- utrzymania jego siedlisk.

Partnerem wiodącym projektu jest Klub Przyrodników współpracujący z Karkonoskim i Pienińskim Pakiem Narodowym, Instytutem Botaniki im. W. Szafera PAN, oraz  dwóch partnerów z Czech i dwóch partnerów z Austrii.