Wybrano Zarząd LOT-u

Członkowie stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej wybrali dziś zarząd. W jego skład weszli: wójt gminy Kamienna Góra Patryk Straus, starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz, wójt Marciszowa Wiesław Cepielik, wiceprezes fundacji "Europejska Perła Baroku" Grzegorz Żurek oraz właściciel i pomysłodawca podziemnej trasy turystycznej "Projekt Arado" Jarosław Bona. By dopełnić prawnych wymogów związanych z działalnością stowarzyszenia została powołana także komisja rewizyjna. W jej składzie znaleźli się: Ewa Kocemba, Teresa Sobala i Bożena Pełdiak.

Do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kamiennogórskiej przystąpiły dotąd: wszystkie samorządy powiatu kamiennogórskiego, fundacja "Europejska Perła Baroku', "Projekt Arado - zaginione laboratorium Hitlera", Sudety.pro, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego "Tkacze Śląscy" oraz Lokalna Grupa Działania "Kwiat Lnu".

Założyciele stowarzyszenia liczą, że wkrótce będą do niego mogli przystępować lokalni przedsiębiorcy z branży turystycznej.