Podatki 2021

W związku z epidemią COVID-19 oraz ograniczeniem przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta Lubawka decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego na 2021 rok miasto Lubawka wysyłane są za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska.