Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.

Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza nabór do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego dla organizacji pozarządowych.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączniku.