Sezon grzewczy już się rozpoczął

Przypominamy, aby zadbać o bezpieczeństwo nasze i naszych rodzin. Wraz z sezonem grzewczym wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed niebezpiecznym działaniem tlenku węgla jest wyposażenie pomieszczeń w odpowiednie detektory czadu.

Na zatrucie tlenkiem węgla narażeni są mieszkańcy domów i mieszkań, w których korzysta się z:

  • tradycyjnych kotłów węglowych
  • piecyków gazowych z otwartą komorą spalania
  • kominków
  • w których znajdują są wspólne piony wentylacyjne

Należy pamiętać, aby zawsze prawidłowo dbać o urządzenia grzewcze, utrzymywać w nienagannej czystości oraz użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie urządzenia powinny być instalowane przez specjalistów - nie należy tego robić na własną rękę, gdyż niesprawnie zamontowana instalacja może być przyczyną tragedii.

Ponadto należy wykonywać coroczne przeglądy instalacji i przewodów kominowych. Przypominamy, iż taki przegląd jest prawnym obowiązkiem właścicieli i administratorów budynku. Ponadto systematyczna konserwacja (raz do roku) poprawia bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko wystąpienia czadu.

Istotny jest również rodzaj opału spalany w piecach. Smog wpływa przecież na zdrowie każdego z nas.

Bądźmy bezpieczni!