Komunikat nr II Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu w pasie drogowym w miejscowości Błażejów na cieku wodnym Błażejowski Potok.