Gminie Lubawka przyznano dofinansowanie za wymianę przez mieszkańców nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym

Zgodnie z zawartą  umową 2543/P/OA/JG/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku, przyznano dotację na łączną kwotę wynosi 178 827,78 złotych.

Dofinansowanie obejmuje wnioski 29 mieszkańców gminy, którzy wykonali wymianę lokalnych źródeł ciepła budynków i mieszkań i w trakcie naboru wniosków na przełomie miesiąca kwietnia i maja 2021 roku złożyli wnioski o dofinansowanie. Zgodnie ze złożonymi wnioskami pełna wartość inwestycji zrealizowanych przez mieszkańców wyniosła 429.400,19 złotych.

 

Efekt rzeczowy- Zainstalowane źródła ciepła po realizacji przedsięwzięcia

 

Rodzaj źródła

Liczba zainstalowanych

Łączna moc zainstalowanych źródeł [kW]

Kocioł gazowy

26

585,00

Piec elektryczny

1

8,00

Biomasa

2

22,00

 

 

Efekt ekologiczny- redukcja emisji zanieczyszczeń z niskiej emisji

 

Rodzaj zanieczyszczenia

Jednostka

Emisja przed realizacją przedsięwzięcia

Emisja po realizacji przedsięwzięcia

 

Osiągnięty efekt ekologiczny

Mg/rok

Pył PM 10,

Mg

0,411

0,003

0,408

Pył PM 2,5

Mg

0,368

0,003

0,365

CO2

Mg

167,607

101,150

66,457

Benzo(a)piren

kg

0,489

0,001

0,488

SO2

Mg

1,612

0,002

1,610

NOx

Mg

0,300

0,115

0,185