Informacja o pomocy przy składaniu świadczeń socjalnych

26 marca 2022 roku (sobota)  w godz. 09:00 - 15:00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul.  Dworcowej 33,  obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, będą mogli złożyć: 

- wniosek o świadczenie wychowawcze  500+ i inne świadczenia socjalne -więcej informacji znajduję się w załączniku nr 1

- wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł)
-więcej informacji o pomocy w załączniku nr 2

 

Pomoc przy wypełnianiu wniosków o świadczenia socjalne zapewniają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!