Labolatoria przyszłości w Gminie Lubawka

"Laboratoria przyszłości" to program realizowany we wszystkich trzech szkołach z Gminy Lubawka, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych poprzez stworzenie nowoczesnej szkoły. Zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy przy pomocy zakupionego sprzętu i materiałów dydaktycznych, w ramach projektu.

Gmina Lubawka na realizację działań w ramach projektu, we wszystkich placówkach oświatowych, otrzymała dofinansowanie w kwocie 220 300,00 złotych.

Szkoła Podstawowa w Lubawce w ramach realizacji programu w 2021 roku zrealizowała zakupy sprzętu i wyposażenia na 60 % kwoty dofinansowania, czyli na prawie 76 000 złotych. Natomiast Szkoła Podstawowa w Chełmsku Śląskim
i Miszkowicach w 2021 roku zakupiła sprzęt i wyposażenie za 100 % dofinansowania, czyli odpowiednio 70 000,00 i 30 000,00 złotych.

W ramach dokonanych zakupów szkoły doposażyły swoje placówki między innymi w drukarki 3D wraz z oprogramowaniem, aparaty fotograficzne, laptopy oraz różnego rodzaju zestawy do zajęć tematycznych.