Święto Pracy

1 maja w Polsce obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, zwany powszechnie Świętem Pracy.   Jest to zazwyczaj długo wyczekiwany przez pracowników dzień w roku, który w połączeniu z obchodami 3 maja, daje możliwość dłuższego wypoczynku, zwanego  weekendem majowym.  Pomimo pozytywnych stron święta, niesie ono za sobą przykrą historię, o której warto pamiętać.

Za początek obchodów Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy uważa się datę 1 maja 1886 roku. Tego dnia klasa robotnicza w Chicago zaczęła sprzeciwiać się panującym dotychczas zasadom pracy w wielu fabrykach przemysłowych. Pracownicy pracowali po 12 godzin dziennie, bez zapewnienia odpoczynku w trakcie pracy. Równie niesprzyjające były warunki sanitarne, jak i socjalne. Dnia 1 maja 1886 roku, mężczyźni rozpoczęli sprzeciw od pokojowego pochodu ulicami miasta, co spotkało się z niezadowoleniem właścicieli fabryk, a co za tym idzie, masowymi zwolnieniami. Sytuacja ta doprowadziła do licznych bójek na znanym placu Haymarket Riot.

Wydarzenie to ma równie smutną historię w Polsce, za której początek uważany jest rok 1890. Bunt Polaków natomiast spotkał się ze sprzeciwem lokalnych władz, co podobnie jak w Chicago, doprowadziło do bójek i rozlewu krwi w 1905 roku. Ostatecznie Święto Pracy zostało ustanowione w roku 1950.

Od 1950 roku, przez wiele lat, Święto Pracy było symbolem pamięci o walczącej klasie robotniczej. Współcześnie dzień ten jest ważny dla Polaków głównie ze względu na możliwość odpoczynku od pracy i codziennych obowiązków. W wielu miastach tego dnia organizowane są również wydarzenia, które zapewniają atrakcje zarówno młodym, jak i starszym mieszkańcom.

W każdym  kraju dzień ten obchodzony jest inaczej. W Finlandii Święto Pracy uznawane jest za święto robotników i rzemieślników. Z kolei we Francji, ludzie obdarowują się bukietami białych konwalii, będących symbolem szczęścia i powodzenia zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.  Mieszkańcy Grecji natomiast święto to celebrują charakterystycznymi lotami latawców, a mieszkańcy Chin wracają tego dnia do rodzinnych miejscowości.

 

Źródło:
https://businessinsider.com.pl/lifestyle/swieto-pracy-1-maja-co-warto-o-nim-wiedziec/318ph7l,
https://www.testhr.pl/pl/swieto-pracy-w-polsce-i-na-swiecie/, https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_Solidarno%C5%9Bci_Ludzi_Pracy,