Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym, obchodzonym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku.  Uchwalone zostało ono w roku 1919 oraz ponownie w 1990. Konstytucja ta była inicjatywą pobudzenia świadomości społeczeństwa oraz dawała nadzieje na reformy. Co roku dzień ten jest dniem wolnym od pracy.

Konstytucja z dnia 3 maja 1791 roku jest drugą po korsykańskiej konstytucją w nowożytnej Europie oraz trzecią po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła ona m.in. konstytucję francuską. Uchwalona została przez Sejm Czteroletni, zwołany w październiku roku 1788. Za święto, uchwalenie Konstytucji 3 maja, zostało uznane 5 maja 1791 roku. W okresie zaborów Polski, świętowanie było przez zaborców zabronione. Złamanie zakazu groziło nałożeniem surowej kary przez policję. W roku 1918, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Sejm Ustawodawczy uznał rocznicę Konstytucji 3 maja za święto narodowe, uchwałą z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Po II wojnie światowej obchodzone było do 1946 roku, do momentu rozpoczęcia demonstracji studenckich, a następnie znowu zabronione. Oficjalnie zniesione zostało ustawą z 18 stycznia 1951 roku.

Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało przywrócone ustawą z dnia 6 kwietnia 1990. Od 2007 roku, 3 maja jest również świętem narodowym Litwy.