Nagroda Burmistrza Miasta "Złoty Orzeł" za rok szkolny 2021/2022

Opierając się na Zarządzeniu Nr 118/06 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5 czerwca 2006 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 91/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 czerwca 2018 roku, zapraszamy do składania Wniosków o Nagrodę Burmistrza Miasta Lubawka "Złoty Orzeł" dla uczniów i członków amatorskich zespołów artystycznych i sportowych zamieszkałych na terenie Gminy Lubawka, będącymi uczniami szkół, dla których Gmina Lubawka jest organem prowadzącym.