Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce

Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce. Oferty należy składać do dnia 17 października 2022 roku, do godz. 15:00 w biurze podawczym Urzędu Miasta Lubawka, Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka (parter, pokój nr 1), lub przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Lubawka (za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do biura podawczego Urzędu Miasta Lubawka). Szczegóły dot. konkursu znajdują się na stronie internetowej bip.lubawka.eu w zakładce "praca"