Budowa wiaty przystankowej w Uniemyślu

Dnia 21 września 2022 roku odbył się oficjalny odbiór robót budowlanych pn. "Budowa wiaty przystankowej w Uniemyślu". Nowopowstała wiata swoim kształtem i wyglądem nawiązuje do budynku karczmy sądowej.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma A.J.S. BUDOWNICTWO S.C. Adam Gniadek, Jakub Gniadek, Sylwia Gniadek z siedzibą ul. Brzozowa 35 , 58 ? 420 Lubawka

Całkowity koszt inwestycji zgodnie ze złożoną ofertą to 33 210,00 zł.

Sołectwo Uniemyśl przeznaczyło na zadanie środki w wysokości 7 000,00 zł, a pozostałą część w wysokości 26 210,00 zł pokryto z budżetu Gminy Lubawka.