Podziękowania dla finalistów XXVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku

Podczas wczorajszego Spotkania Noworocznego Burmistrz Miasta Lubawka Ewa Kocemba podziękowała i wręczyła nagrodę Państwu Małgorzacie i Czesławowi Mrówkom, finalistom XXVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku. 

O tytuł finalisty walczyło 241 gospodarstw z całej Polski - w finale było ich 20, a laureatów 8.

Cieszymy się niezmiernie ze wspaniałych osiągnięć naszych Rolników, bo dzięki takim ludziom jak Państwo Mrówkowie, rolnictwo w Polsce zmienia się na lepsze. Nasi przyjaciele nie boją się nowości i innowacyjności. Z niewielkiego gospodarstwa po rodzicach, stworzyli wspaniałe rodzinne gospodarstwo o powierzchni powyżej 300 ha. Specjalizują się

w produkcji zwierzęcej opartej na hodowli bydła rasy montbeliarde. W gospodarstwie uprawiają głównie rośliny, które mają zabezpieczyć bazę paszową dla bydła. Mimo słabych gleb oraz trudnych warunków gospodarowania uzyskują wysokie plony. W celu zachowania żyzności i bioróżnorodności gleby stosują racjonalny płodozmian oraz nawozy naturalne wytworzone w gospodarstwie. Preferują nowoczesne metody zbioru i konserwacji pasz, systematycznie przeprowadzają badanie gleby. 

Państwo Mrówkowie to aktywni rolnicy, którzy nie ograniczają się tylko do pracy w swoim gospodarstwie lecz działają na rzecz lokalnego samorządu Gminy Lubawka. 

Pani Małgorzata w latach 2007-2012 była sołtysem wsi Niedamirów. Obecnie aktywnie uczestniczy w pracach w ramach programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej oraz Kole Gospodyń Wiejskich.

Pan Czesław jest członkiem Rady Sołeckiej, chętnie bierze udział w działaniach na rzecz lokalnej społeczności, wspiera innych mieszkańców w zakresie prac wykonywanych własnym sprzętem rolniczym. Działa w Grupie Producentów Mleka, jest członkiem Karkonoskiego Stowarzyszenia Hodowców Mleka, współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, organizując m.in. praktyki dla studentów oraz z Domem Trzech Kultur.

Wspaniała historia rolniczej działalności Państwa Mrówków jest efektem ich ciężkiej pracy i determinacji, za którą bardzo dziękujemy!