Alkomaty dla policji

Funkcjonariusze KPP w Kamiennej Górze rocznie przeprowadzają około 20 akcji własnych "Trzeźwy poranek" oraz około 8 w ramach akcji wojewódzkich i ogólnokrajowych na drogach krajowych, powiatowych oraz gminnych.

W działaniach tych uczestniczy od 3 do 4 patroli funkcjonariuszy Referatu Ruchu Drogowego oraz 1 lub 2 patrole z Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego lub Komisariatu Policji w Lubawce. Każdy z tych patroli, podczas jednej akcji, przeprowadza około 300 badań urządzeniami Alkomat Alkohit X100 i około 60 badań urządzeniami dowodowymi Alcosensor IV.

Doposażenie jednostki w przesiewowe urządzenia do sprawdzania stanu trzeźwości kierujących usprawni pracę policjantów nie tylko podczas przeprowadzanych akcji policyjnych, ale także podczas codziennej służby patrolowej, co w wielki stopniu wpłynie na stan bezpieczeństwa.

W związku z powyższym Gmina Lubawka zakupiła 2 urządzenia typu Alkohit X100 oraz 200 szt. ustników, ktrych wartość wyniosła 2400,44 zł.

Zakup został sfinansowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025.