Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na rok 2023

Pliki do pobrania