System nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kamiennogórskim w 2023 roku

System nieodpłatnej pomocy to publiczna inicjatywa, której celem jest zapewnienie równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim mieszkańcom Polski. Kierowany jest więc do osób, których sytuacja życiowa nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej usługi prawnika.

Z nieodpłatnej pomocy mogą skorzystać także przedsiębiorcy samozatrudnieni, czyli prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

System nieodpłatnej pomocy składa się z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

Tygodniowy harmonogram dyżórów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2023 stanowi załącznik nr 2.