Nauka pływania z programem "Umiem pływać" etap II 2023 rok

"Umiem pływać" to projekt adresowany do uczniów klas I -  III szkół podstawowych w całej Polsce, który zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

W tej edycji projektu biorą udział uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim.

Programem zostało objętych 26 uczestników. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy liczące po 13 osób i spotykać się będą na zajęciach na pływalni Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze co środę. Program zakłada realizację dziesięciu lekcji, a każda z nich potrwa 90 minut.

Zajęcia rozpoczna się 13 września 2023 roku i porwają do 22 listopada 2023 roku. 

1694516857_umiemplywacmini-e144542765711