Widoczni i bezpieczni na przejściach dla pieszych

Drodzy Mieszkańcy!

Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo informujemy, że Gmina Lubawka w ramach konkursu Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024 złożyła wniosek o dofinansowanie dla planowanego zadania pn. Widoczni i bezpieczni na przejściach dla pieszych.

 

O co aplikujemy?

Wykonanie doświetlenia 18 sztuk przejść dla pieszych wzdłuż drogi krajowej numer 5 w miejscowości Lubawka.

O jaką kwotę aplikujemy?

Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynieść może 180 000,00 zł, z czego wkład własny Gminy Lubawka to kwota 45 000,00 zł.

Dlaczego aplikujemy o realizację zadania?

Niezmiernie ważna jest dla Nas poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników ciągów komunikacyjnych znajdujących się w bezpośrednim położeniu drogi krajowej numer 5 oraz podniesienie komfortu widzenia kierowców samochodów. Modernizacja oświetlenia niewątpliwie pozytywnie wpłynie na zmniejszenie liczby wypadków oraz poprawi poczucie bezpieczeństwa każdego z Nas.

 

Doświetlone przejścia dla pieszych to nie tylko bezpieczeństwo, a także podniesienie poziomu estetyki oraz dostosowanie przejść do obowiązujących standardów technicznych zgodnych z właściwymi rozporządzeniami.