Dzienny Dom Senior+

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją nr 176/17 z dnia 09.01.2018 r. udzielił pozwolenie na użytkowanie inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Bukówce na dzienny dom "Seniora +"

Projekt został współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 w wysokości 300 000,00 zł na realizację inwestycji i zakup wyposażenia.