Apel dotyczący osób bezdomnych

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i występującymi zagrożeniami związanymi z niskimi temperaturami, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce apeluje do wszystkich mieszkańców naszej Gminy, aby zwracać szczególną uwagę na osoby i rodziny, w tym osoby bezdomne, narażone na negatywne skutki zimy.

W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji na temat zamieszkiwania lub przebywania  w/w osób na terenie naszej Gminy prosimy o niezwłoczne informowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce ul. Dworcowa 33 tel. 75 74 11 800, a w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia także Policję i Pogotowie Ratunkowe.

  • Numer alarmowy - 112
  • Policja - 997
  • Pogotowie Ratunkowe - 999

Apelujemy także, o zwrócenie uwagi na osoby starsze, schorowane, samotne, którym w szczególny sposób mogą zagrażać skutki zimy.

Wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.