INFORMACJA O WYNIKACH II NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W MGOPS W LUBAWCE.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Pracownika socjalnego w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce, z powodu nie wpłynięcia w wyznaczonym terminie żadnej oferty, nabór został nierozstrzygnięty.

W załączniku informacja.

Pliki do pobrania