Informacja dla Klientów Urzędu Miasta Lubawka - zmiany od 14 października 2020 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z dyrektorami i kierownikami jednostek podległych Gminy Lubawka, na którym zostały ustalone zasady obsługi Interesantów w związku z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W związku z nowymi obostrzeniami związanymi z COVID-19 informujemy, iż od środy, 14 października 2020 r. Interesanci Urzędu Miasta Lubawka, którzy nie mogą załatwić spraw urzędowych telefonicznie lub mailowo, mogą to uczynić przy przygotowanych stanowiskach Obsługi Klienta w holu tut. urzędu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Od Klientów bezwzględnie będą egzekwowane wymagania Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie:

  • posiadania masek ochronnych, 
  • zachowania 1,5 m odległości

Apelujemy o zachowanie zasad bezpieczeństwa przy załatwianiu spraw urzędowych i w dalszym ciągu zachęcamy do korzystania z kontaktu z Urzędem Miasta Lubawka za pośrednictwem telefonicznym lub elektronicznym na adres e-mail: lubawka@lubawka.eu lub e-PUAP.

Bardzo prosimy o korzystanie ze skrzynki na korespondencję, która jest umieszczona na zewnątrz budynku urzędu.

Przypominamy, iż główna obsługa Klientów urzędu odbywa się przy przygotowanych stanowiskach w pomieszczeniu holu urzędu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wejście Interesantów do poszczególnych pokoi urzędu jest na obecną chwilę wstrzymane.

Telefony i adresy mailowe pracowników Urzędu Miasta Lubawka są dostępne na stronie: http://um.lubawka.eu/kontakt/