Dodatkowy odbiór odpadów zmieszanych na terenie Gminy Lubawka w dniu 02.07.2016 r. i 05.07.2016 r.

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH, KTÓRY OBOWIĄZUJE OD 01.07.2016 ROKU, ZOSTANIE ZORGANIZOWANY DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI:

 • JARKOWICE;
 • MISZKOWICE;
 • PACZYN;
 • PAPROTKI;
 • STARA BIAŁKA;
 • BUKÓWKA;
 • OPAWA;
 • SZCZEPANÓW;
 • OKRZESZYN;
 • UNIEMYŚL;
 • NIEDAMIRÓW;
 • BŁAŻKOWA:

DODATKOWY ODBIÓR ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ 02.07.2016 ROKU.

DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BŁAŻEJÓW DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH TZW. SUCHYCH ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 05.07.2016 ROKU.

PROSZĘ O WYSTAWIENIE POJEMNIKÓW.

KIEROWNIK REFERATU ROŚIMRW
                                                                                                                /-/ JOWITA MARTYŃSKA