Opawa "Najpiękniejszą Wsią Dolnośląską 2019 roku"

  8 sierpnia 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił wyniki w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska 2019.

Gminę Lubawka w tegorocznym konkursie reprezentowało sołectwo Opawa.

Inicjatywy podejmowane przez mieszkańców zostały docenione przez  komisję konkursową oceniającą wszystkie zgłoszone Najpiękniejsze Wsie.

Tegoroczną edycję konkursu w kategorii "Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska" wygrało nasze sołectwo Opawa.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w działania sołectwa mieszkańcom.