Bezpieczne prace jesienne w gospodarstwach rolnych

Jesień w  wielu gospodarstwach rolnych to wzmożony czas zbioru efektów codziennych wysiłków włożonych w uprawę oraz przygotowanie ziemi do kolejnego sezonu.

Praca w tym czasie uzależniona jest w szczególny sposób od aury. Bywają okresy,
w których rolnicy wykonują kilka różnorodnych czynności w ciągu doby i w ferworze pracy, doświadczają przemęczenia związanego z nagromadzeniem obowiązków, pośpiechem, zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a to z kolei, może znacząco wpływać na poziom bezpieczeństwa wszystkich osób pracujących w gospodarstwach rolnych. Okres jesienny to również czas konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń rolniczych po żniwach.

Działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwach rolnych, jest jednym z zadań  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które realizowane są w szczególności poprzez prowadzenie dobrowolnych, nieodpłatnych szkoleń, pokazów, prezentacji dla ubezpieczonych rolników i dzieci na temat zasad BHP oraz upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy w rolnictwie, a także umieszczanie informacji na stronie internetowej Kasy:  www.krus.gov.pl

W ramach działań prewencyjnych, na rzecz zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prowadzi m.in. kampanie pod hasłem "Rola rolnika by upadku unikał" oraz ?Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz?. Udział w nich może wziąć każdy rolnik, np. wypełniając listy kontrolne znajdujące się pod adresem https:/www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/kampanie-prewencyjne-krus-w-2020-roku/ i w ten sposób skontrolować swoje gospodarstwo pod względem czyhających zagrożeń oraz ryzyka wystąpienia wypadku.

 

Ryzyko wystąpienia zdarzenia wypadkowego można skutecznie zmniejszyć dzięki przestrzeganiu kilku ważnych zasad:

 • zadbaj o ład i porządek w gospodarstwie rolnym, o stan nawierzchni podwórza i ciągów komunikacyjnych
 • wyrównaj i w miarę możliwości utwardź nawierzchnie gospodarstwa
 • zadbaj o właściwe odprowadzenie wód opadowych
 • zadbaj o właściwe oświetlenie podwórza
 • korzystaj z obuwia roboczego z protektorową podeszwą i usztywnieniem kostki, dostosowanych do rodzaju wykonywanej pracy
 • przystępuj do pracy wypoczęty i zdrowy, pamiętając o przerwach na odpoczynek
  i regenerację sił
 • koncentruj się nawykonywanych czynnościach izachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z maszynami do zbiorów i uprawy
 • korzystaj wyłącznie z maszyn iurządzeń rolniczych wpełni sprawnych, wdobrym stanie technicznym, apodczas pracy ? przestrzegaj instrukcji ich obsługi
 • pamiętaj również o osłonach ruchomych elementów, np.: pilarki, elektronarzędzia
 • pamiętaj o wyłączaniu napędu za każdym razem, gdy potrzebna jest naprawa czy regulacja używanego sprzętu
 • używaj maszyn zgodnie z ich przeznaczeniem
 • zawsze sprawdź stan osłon i zabezpieczeń wałów przekaźnika mocy, pasów, łańcuchów napędowych, przekładni, przegubów, silników, kół pasowych - uzupełniaj bezzwłocznie braki
 • nie zezwalaj nikomu na przebywanie między ciągnikiem, a maszyną współpracującą oraz wchodzenia na zaczepy, ramy i inne części ciągnika w czasie pracy
 • nie przewoź ludzi na błotnikach, zaczepach, burtach i nie pozwalaj na wsiadanie i zsiadanie w czasie jazdy
 • jeśli zostawisz maszynę na pochyłości, musisz mieć pewność, że nie zjedzie
  z niej samoczynnie - podłóż kliny, podstawki, zaciągnij hamulec postojowy
 • parkuj maszyny w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla poruszających
  się w pobliżu osób; stosuj podpory zaczepów, aby zapobiec ich opadnięciu -
  dbaj o porządek
 • nie uruchamiaj maszyn bez uprzedzenia innych i pewności, że nikomu nie zagrażasz - to bardzo ważne, ponieważ może się okazać, że maszyna przysłania inną osobę
 • korzystaj z maszyn i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem ? stosuj się do instrukcji i symboli ostrzegawczych.

Zachowanie powyzszych zasad BHP wpływa znacząco na to, aby sezon jesienny zakończył się bezpiecznie, a jednocześnie, aby gospodarstwo było wiosną w pełni gotowe do nowego sezonu rolnego.                                                                                              

Opracowanie:
Ewelina Cierpikowska
Głowny specjalista

 

Źródła:

1.https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/dzialalnosc-prewencyjna/dzialalnosc-pozaszkoleniowa/nie-daj-sie-wkrecic/

2. Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym - broszura KRUS