Zebranie wiejskie w Miszkowicach

W dniu 20 marca 2017 roku we wsi Miszkowice odbyło się zebranie wiejskie na którym mieszkańcy wsi przejęli uchwałę sołectwa zatwierdzającą  - Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Miszkowice.

Odnowa wsi zakłada realizację zadań na terenach wiejskich polegających na modernizacji miejsc publicznych, które wymagają zagospodarowania oraz kultywowania tradycji lokalnych. Oczekuje się od mieszkańców wsi działania, aktywnej postawy, innowacyjnych pomysłów, które wpłyną na podniesienie poziomu życia mieszkańców danej wspólnoty. Śmiało można powiedzieć, że zapanowała, moda na wieś. Przyczyniła się do tego akcesja Polski do Unii Europejskiej, która kładzie nacisk na promocję różnorodności, produktów i marki lokalnej, co ma przełożyć się na promocję bogactwa zasobów oraz zwiększenie poziomu konwergencji krajów wspólnoty. Świadczy o tym skierowanie znacznych środków finansowych na wieś w ramach programowania środków unijnych.