Zapraszamy na konsultacje dotyczące Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lubawka na lata 2017 - 2023

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Lubawka dotyczących projektu Strategii.

W trakcie konsultacji organizowane są spotkania  z mieszkańcami.

Projekt Strategii wraz z formularzem konsultacji dostępny jest:

- na stronie internetowej urzędu w zakładce: Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Lubawka na lata 2017 - 2023,

- w Biurze Obsługi Klienta (parter pok. nr 8) Urzędu Miasta Lubawka w godzinach pracy urzędu.

Opinie i uwagi dotyczące projektu można zgłaszać osobiście, pocztą na adres urzędu lub  na adres e-mail: lubawka@lubawka.eu z dopiskiem: Konsulatacje Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lubawka na lata 2017 - 2023.

                                       Serdecznie zapraszamy !

Pliki do pobrania