Zebranie wiejskie w Niedamirowie

W pierwszej kolejności pan Zdzisław Otręba - sołtys Niedamirowa przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2017.

Następnie został poruszony temat funduszu sołeckiego, jego przeznaczenie oraz zmiany środków na 2018 rok. Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi Pani Jowita Martyńska przedstawiła istonie ważną informację na temat segragacji odpadów komunalnych, które obowiązują w 2018 roku.

Burmistrz Miasta Lubawka Ewa Kocemba poruszyła temat inwestycji oraz spraw bieżących w Gminie Lubawka a dzielnicowy przekazał informację na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy.