PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 16-17-18 lutego 2021r. odbyły się w naszej szkole próbne egzaminy ósmoklasisty z przedmiotów- język polski, matematyka, język angielski. Egzaminy próbne przygotowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe miały na celu sprawdzenie wiedzy uczniów.