SZCZEPIENIA DZIECI.

W dniu 2 września 2021 zostały przeprowadzone spotkania z rodzicami, na których rodzice zostali poinformowali o możliwości szczepień dzieci od 12 roku życia. 
W związku z powyższym prosimy rodziców/opiekunów o kontakt wychowawcą klasy i pobieranie deklaracji szczepienia -do 8 września 2021r.
/środa/
O terminie i szczegółach szczepień poinformujemy w osobnej informacji.